بخش اول1) هر روز به سه نفر اظهار ادب کن.

2) در خانه یک حیوان نگه دار.

3) حداقل سالی یک بار طلوع آفتاب را تماشا کن.

4)سالروز تولد دیگران را به خاطر بسپار.

5) به پیشخدمتی که برایت صبحانه می آورد،بیشتر انعام بده.

6) با صمیمیت دست بده.

7) در چشم دیگران نگاه کن.

8) از عبارت «متشکرم» به وفور استفاده کن.

9) از عبارت «خواهش می کنم» به وفور استفاده کن.

10) نواختن یک ساز را یاد بگیر.

11) در حمام آواز بخوان.

12) از نقره مرغوب استفاده کن.

13) درست کردن غذاهای تند را یاد بگیر.

14) در هر بهار گلی بکار.

15)یک سیستم صوتی عالی برای خودت دست و پا کن.

16) اول سلام باش.

17)کمتر از درآمدت خرج کن.

18) اتومبیل های ارزان قیمت سوار شو،اما بهترین خانه ای را که در توان داری بخر.

19)کتاب های خوب را بخر،حتی اگر نخوانی.

20) خود را و دیگران را ببخش.


21) سه لطیفه مؤدبانه یاد بگیر.

22) کفش های واکس خورده به پا کن.

23) از نخ دندان استفاده کن.

24) بی هیچ علت خاصیبگذار بهت خوش بگذرد.

25) هر وقت احساس کردی استحاقش را داری،درخواست ارتقا کن.

26) در مبارزه،ضربه اول را بزن،محکم هم بزن.

27) قرض هایت را زود تر پس بده.

28) بعضی اوقات به دیگران یاد بده.

29)بعضی اوقات از دیکران یاد بگیر.

30) هرگز خانه بدون بخاری نخر.

31) آنچه را بچه ها به حراج گذاشته اند،بخر.

32) یک بار در زندگی یک اتومبیل کروکی بخر.

33)با مردم همان گونه رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند.

34) فرق میان موسیقی شوپن،موتسارت و بتهون را یاد بگیر.

35) در روز تولدت درختی بکار.

36)سالی یکی دو بار خون اهدا کن.

37) دوستان تازه پیدا کن،اما دوستان قدیمی را عزیز بدار.

38) راز نگه دار باش.

39) عکس های فوری زیاد بگیر.

40) هرگز شیرینی خانگی را رد نکن.