استحمام و انواع آنحمام گرفتن در حفظ و تندرستی بدن بسیار مؤثر است ، در اثر استحمام چربی و چرک و عرق از سطح بدن زدوده شده و در نتیجه اعمال پوست بطور صحیح انجام می شود.

حمام با آب گرم :

درجه حرارت آب این حمام باید 40-33 درجه باشد و بیش از 20 دقیقه نباید در چنین حمامی توقف نمود زیرا باعث سستی می شود. این نوع حمام علاوه بر نظافت براب رفع خستگی و گرفتگی عضلات مفید است و اگر قبل از خواب و رفتن به بستر انجام شود خواب راحتی را در پی خواهد داشت.

حمام با آب نیم گرم :

درجه حرارت آب این حمام 33-25 درجه است و علاوه بر نظافت برای آرامش اعصاب و احساس سلامتی و شعف بسیار مفید است. اگر بعد از انجام کار روزانه قصد رفتن به مهمانی دارید یا باید از تعدادی مهمان پذیرایی کنید و یا باید ساعتها به مطالعه بپردازید حمام گرفتن با آب نیم گرم به شما نشاط دوباره می بخشد.

حمام با آب سرد :


درجه حرارت حمام سرد از 25 درجه کمتر است و به همین دلیل مقداری حرارت بدن را می گیرد. حمام با آب سرد برای رفع خواب آلودگی و احساس کسالت صبحگاهی بسیار مفید است. بهترین هنگام برای این حمام ، صبحها قبل از صرف صبحانه است زیرا خواب آلودگی را کاملا بر طرف نموده و به اعصاب آرامش بخشیده و نشاط فراروان به انسان می دهد. در موقع گرفتن دوش سرد ، ابتدا یک حالت لرزی در انسان بروز می کند که امری است طبیعی و نباید آنفدر استحمام آب سرد طولانی شود که لرز ثانوی به وجود آید.

گردآوری : گروه RGO