41) هرگز تسلیم نشو ، هر روز معجزه تازه ای اتفاق می افتد.

42) بی درنگ برای دیگران یادداشت تشکر بفرست.

43) شادی ها را به فردا نینداز.

44) به معلم ها احترام بگذار.

45) به افراد پلیس و آتش نشان ها احترام بگذار.

46) به افراد نظامی احترام بگذار.

47) وقتت را برای یاد گرفتن «حقه های تجاری» تلف نکن. در عوض خود تجارت را یاد بگیر.

48) نگذار بد خلق شوی.

49) بعد از مصرف ، در خمیر دندان را ببند.

50) سبزیجات مورد نیازت را از کشاورزانی که محصول خود را در وانت می فروشند ، بخر.

51) بدون آن که کسی به تو بگوید ، زباله ها را بیرون ببر.

52) خودت را بیش از حد در معرض نور آفتاب قرار نده.

53) رأی بده.

54) عزیزان خود را با یک هدیه کوچک غیر مترقبه شاد کن.

55) دیگران را ملامت نکن. مسئولیت های زندگی ات را خودت بپذیر.

56) هرگز به کسی نگو که رژیم لاغری داری.

57) حداکثر استفاده را از شرایط بد بکن.

58) همه ی لباس هایی را که ظرف سه سال گذشته نپوشیده ای ، به خیریه ببخش.

59) طوری زندگی کن که هر وقت فرزندانت خوبی ، مهربانی و بزرگواری دیدند ، به یاد تو بیفتند.

60) وقتی در شهر نیستی ، از کسی بخواه که نامه ها و روزنامه هایت را برایت بگیرد. اینها اولین جچیز هایی هستند که توجه دزدان بالقوه را جلب می کنند.


61) اشتباهایت را بپذیر.

62) از شوخ طبعی ات برای خنداندن استفاده کن ، نه برای سوء استفاده.

63) یادت باشد که اخبار همه رسانه ها جهت دار است.

64) یک دوره عکاسی ببین.

65) وقتی در ترافیک گیر افتادی ، اجازه بده دیگران از تو جلو بزنند.

66) به انجمن خانه و مدرسه کمک مالی کن.

67) خواستار تعالی باش و بهایش را بپرداز.

68) در تنهایی سوت بزن.


گردآوری : گروه RGO