69) شجاع باش. حتی اگر قلبا شجاع نیستی ، به آن تظاهر کن. هیچکس تفاوتش را نخواهد فهمید.

70) بچه ها را بعد از تنبیه ، در آغوش بگیر.

71) یاد بگیر چیز زیبایی با دست بسازی.

72) همواره دستی را که به سویت دراز شده ، بفشار.

73) هرگز سالگرد ازدواجت را فراموش نکن.

74) آلو بخارا (گوجه برقانی) بخور.

75) دوچرخه سواری کن.

76) در امور خیریه با وقت و پولت سخاوتمندانه کمک کن.

77) سلامتی را دست کم نگیر.

78) اگر کسی مایل بود تو را استخدام کند ، حتی اگر به آن شغل علاقه نداشتی ، با او مذاکره کن. تا پیشنهاد کسی را شخصا نشنیده ای ، در را به روی فرصت ها نبند.

79) به مواد مخدر نزدیک نشو با کسانی که آن را مصرف می کنند ، معاشرت نکن.

80) حتی اگر درآمدت خوب است ، فرزندانت را وادار کن کار کنند و بخشی از شهریه کالج شان را بپردازند.

81) از گفتن کلمات کنایه آمیز اجتناب کن.

82) از صرف غذا در رستوران هایی که زرق و برق زیاد دارند ، اجتناب کن.

83) فراموش نکن که در کار و در روابط خانوادگی ، اعتماد مهم ترین چیز است.

84) هوی و هوس را فراموش کن.

85) هرگز کسی را به شغل وکالت ترغیب نکن.

86) سیگار نکش.

87) آهسته برقص.

88) ظروف جایخی یخچال را پس از مصرف دوباره پر کن.
89) روزنامه های قدیمی ، بطری ها و قوطی کنسرو ها را به مراکز بازیابی بده.

90) با همکلاسی های سابقت دوره مهمانی ترتیب بده.

91) هرگز اجازه نده کسی تو را افتان و خیزان ببیند.

92) هرگز مبلغی بیش از توان باخت ات ، در بورس سرمایه گذتری نکن.

93) شریک زندگی ات را با دقت انتخاب کن. نود و پنج درصد خوشبختی ها و بدبختی های زندگی ات ناشی ناشی از همین یک تصمیم خواهد بود.

94) عادت کن چنان در حق کسان خوبی کنی ، که هرگز نفهمند تو بودی.

95) حتی اگر درآمدت خوب است ، فرزندانت را وادار کن کار کنند و تمام هزینه بیمه اتومبیل شان را بپردازند.

96) فقط آن کتاب هایی را امانت بده که از نداشتن شان ناراحت نمی شوی.

97) همیشه چیزی زیبا پیش رو داشته باش ، حتی اگر یک شاخه گل مینا در یک لیوان آب باشد.

98) تایپ کردن را یاد بگیر.

99) قانون اساسی مملکتت را بخوان.

 

گردآوری : گروه RGO