ترک لب در زمستان که سرما ، خشکی و باد لب ها را خشک می کنند شایع تر است. ترک لب نتیجه خیس کردن و خشک کردن مکرر لب ها است. برای بهبود ترک لب از لیسیدن لبها اجتناب کنید. محافظ مثل مرطوب کننده و رژلب به کار ببرید. در صورت بروز سرماخوردگی و نفس کشیدن با دهان به دلیل تماس بیشتر هوا با لبها و خشکی آنها باید مرطوب کننده را مرتب و به دفعات زیاد بکار ببرید.

گردآوری : گروه RGO