ملاسما عبارت است از لکه های قهوه ای در گونه ، پیشانی و اطراف بینی خانم های حامله که ماسک حاملگی نیز نام دارد. این ناراحتی ناشی از افزایش رنگدانه می اشد و در خانم های با پوست قهوه ای ، یا خانم هایی که مدت زیادی در زیر آفتاب قرار می گیرند شایع تر است و گاهی به دنبال مصرف قرص ضد حاملگی ایحاد می شود. ملاسمای ناشی از حاملگی باید به تدریج و در طول چند ماه پس از زایمان از بین برود از ملاسمای ناشی از قرص ضد حاملگی ممکن است مقاوم تر باشد. با استفاده از کرم های هیدروکسینون می توان تا حدودی این لکه ها را بر طرف نمود.

گردآوری : گروه RGO