کتاب 1000Poses in Fashionدارای بیش از 1000 مدل ژست برای عکس گرفتن که به شما در عکاسی کمک خواهد کرد                                                    

                                                            
                       دانلود