۸ مطلب با موضوع «مد لباس و مو و ... :: سلامت وزیبایی پوست و مو :: بخش اول : پوست» ثبت شده است

اصلاح صورت در مرد هافعلا شواهد کافی علمی در دست نیست که نشان دهد اصلاح با تیغ بهتر است یا ریش تراش برقی گر چه اصلاح عمقی صورت مردان از نظر اسلام مذموم است و عواملی مثل نوع پوست و مو ، تعداد دفعات اصلاح ، وجود ناراحتیهای پوستی ، مهارت ، قیمت و راحتی کار در سلیقه شخصی تأثیر می گذارند. تیغ مو را از ته می تراشد و اصلاح با تیغ صاف تر و عمقی تر است ، ولی انتهای مو های تراشیده شده در اصلاح با ریش تراش برقی ناصاف و تیز تر و سطحی تر است ، البته در مواقعی که ناراحتی پوستی مطرح باشد اصلاح عمقی مطلوب نیست.


۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
RGO GROUP

پیری پوست۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
RGO GROUP

ماسک های پوست


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
RGO GROUP

تازه کننده ها

تازه کننده ها (تونیک ها)
تازه کننده هانقش مهمی در تمیز کردن آثار پاک کننده ها و کثیفی پوست دارند و گردش خون را در ناحیه بکار رفته تحریک می نمایند. طریقه ی استفاده از تازه کننده به این صورت است که یک قطعه پنبه را به تازه کننده آغشته کرده پس از شستشو به آرامی به تمام پوست صورت می مالید. مواد طبیعی که می توان به عنوان تازه کننده استفاده نمود عبارتند از :

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
RGO GROUP

مراقبت از پوست صورت

مراقبت از پوست خشک صورت :۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
RGO GROUP

بهداشت قسمت های مختلف پوست

بهداشت بدن


بهداشت صورت :
پوست صورت همیشه با محیط خارج در تماس است و بالطبع آلودگی آن بیشتر از سایر قسمت های بدن است که به وسیله ی لباس محفوظ می باشند. برای تمیز کردن صورت بهترین روش وجود ندارد و عواملی از قبیل نوع پوست ، محیط زندگی و نوع آرایش در تمیز کردن صورت اهمیت به سزایی دارند. نظافت پوست صورت بسیار مهم است مخصوصا قبل از خواب صورت باید شسته شود تا منافذ پوست باز شده و تنفس و اعمال پوست صورت بهتر انجام شود.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
RGO GROUP

استحمام

استحمام و انواع آنحمام گرفتن در حفظ و تندرستی بدن بسیار مؤثر است ، در اثر استحمام چربی و چرک و عرق از سطح بدن زدوده شده و در نتیجه اعمال پوست بطور صحیح انجام می شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
RGO GROUP

انواع پوست

 انواع پوست۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
RGO GROUP