این بیماری یکی از شایعترین ناراحتیهای پوستی استکه از نظر زیباییمشکل ایجاد نموده و به آسانی قابل درمان است. این ناراحتی به صورت التهاب و پوسته های سفید و زرد در مناطق چرب پوست مثل : پیشانی ، کناره های بینی و چانه ، ابرو ها و مژه ها ظاهر می شود و ممکن است با کمی سوزش و خارش همراه باشد. بیماری معمولا در دوره بلوغ تظاهر می کند و علت آن مشخص نیست. بعضی افراد در موقع بهبودی از ناراحتی های نگران کننده از جمله ناراحتی قلبی به آن مبتلا می شوند. شستشوی صورت روزی یک یا دو مرتبه با صابون نسبتا خشک کننده معمولا چربی صورت را کنترل می نماید.

گردآوری : گروه RGO